top of page
25 lat

Badań i doświadczeń

Od nasienia, po produkt finalny.

Rośniemy razem

O nas

Grupę Natura Expert tworzą przedsiębiorstwa i gospodarstwa specjalizujące się w badaniach naukowych w zakresie innowacyjnych technologii zielarskich. Technologie te pozwalają na uzyskanie jednolitego, wysokiej jakości materiału roślinnego, wolnego od pestycydów, metali ciężkich i zafałszowań. W ramach prowadzonych projektów badawczych, na podstawie stałych kontraktów, firmy wykorzystują swoje innowacyjne procesy technologiczne w celu uzyskania unikalnego i ekskluzywnego materiału roślinnego. Powstały materiał roślinny może być stosowany jako składnik żywności funkcjonalnej, suplementów diety, do produkcji leków naturalnych czy kosmetyków.

 

Polityka jakości i odpowiedzialność

 

Natura Ekspert Krzysztof Gruszczyk deklaruje realizację przyjętej polityki poprzez prowadzenie pozyskiwania surowców w warunkach gwarantujących ich najwyższą jakość, wdrożenie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania, ISO 9001, ISO 22000 i GACP, wykorzystanie dostępnych innowacji technicznych i technologicznych, nowoczesne metody badawcze.

Obecnie firma koncentruje się na zindywidualizowanych rozwiązaniach dla najbardziej specyficznych wymagań jakościowych i ilościowych dla przemysłu farmaceutycznego w oparciu o własne projekty badawczo-rozwojowe.

Ważnym działem Natura Ekspert Krzysztof Gruszczyk jest dział badań i rozwoju. Współpracujące w nim osoby to specjaliści z zakresu agronomii, biotechnologii, farmacji i technologii chemicznej. Dział Badań i Rozwoju współpracuje również z placówkami naukowymi w Polsce m.in.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Zakłady Badawcze firm europejskich. W 2016 roku Dział Badań i Rozwoju przeszedł intensywny proces rozwoju poprzez pozyskanie środków unijnych w ramach Działania 1.3. (Projekty UE).

Natura Ekspert Krzysztof Gruszczyk to firma, której założyciel od ponad 25 lat związany jest z branżą zielarską. Jako specjalista i pasjonat śledzi nowe trendy w rozwoju zielarstwa w kraju i na świecie.

Natura Expert Sp z o.o. jest firmą zajmującą się obrotem materiałem roślinnym pochodzącym z upraw ekologicznych od certyfikowanych plantatorów.

Gospodarstwa rolne i uprawy kontraktacyjne

Uprawa roślin leczniczych wymaga wieloletniego doświadczenia w dziedzinie agronomii i organizacji technicznej.

Surowce produkowane przez grupę Natura Expert pochodzą z gruntów uprawnych należących do własnych Gospodarstw lub podmiotów trzecich pracujących pod ścisłą kontrolą.

Firma sprawdza i kontroluje procesy uprawowe dostawców, którzy muszą spełniać wszystkie wymagania GACP, co pozwala na zachowanie powtarzalności surowca o najwyższych parametrach jakościowych.

bottom of page